Gæjhtoe mijjen åvteste! Mijjieh murriedamme dijjen luvnie. Heelsegh learohki jïh lohkehtæjjaj åvteste, Aajege

Aajege, Samisk språksenter

Opplev fjellet fra hesteryggen!

Les mer

Opplev Stugudal og Sylan i sommer!

Les mer

Eventyrlig fiske i Tydal

Les mer her